Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

Τρεις συνεικόνες για τον Ανδρέα Κάλβο

[Πρωτοδημοσιεύτηκαν στο Περιοδικό Επτανησιακά Φύλλα 29 (2009) 418, 420 και 422,συνοδευόμενα από ποιήματα και αναφερόμενα στον Ποιητή των Ωδών.]

Τώρα, ναι τώρα αστράψατε,
ω Μούσαι, τώρα αρπάξατε
την πτερωτήν βροντήν,
κατά σκοπόν βαρέσατε
μ' εύστοχον χείρα.
Α. Κάλβος, Εις Μούσας, ιγ΄.

Εγώ τώρα εξαπλώνω
ισχυράν δεξιάν
και την άτιμον σφίγγω
πλεξίδα των τυράννων
δολιοφρόνων.
Α. Κάλβος, Εις Θάνατον, λβ΄.

Το χέρι οπού τα πέπλα
των ουρανών κατέστρωσεν,
από σύγνεφα ολόχρυσα
εκβαίνει και σού δείχνει
ανδρείους ανθρώπους.

Α. Κάλβος, Εις Νίκην, γ΄.
Copyright: Π.Κ.